Alates 30€ saatmine tasuta • Kohaletoimetamine 1-3 tööpäeva

Ostukorv

Arve saatmise info
Sisesta andmed
Kohaletoimetamise aadressid
Juhul kui kauba saatmise aadress erineb arve saatmise aadressist,
vajuta »Lisa aadress« allolevale nupule
Lisa aadress
Toote nimetus Tootekood Kogus / Uuenda Hind KM (20%) Tellimuse maksumus kokku
 
Summa kokku
 
 
Tellimuse maksumus kokku:
0,00 €
0,00 €
Märkmed ja eripäringud

Kasutustingimused

1.Üldtingimused

1.1. Käesolevad Kuldnepunkt OÜ, registrikood 12720030, edaspidi nimetatud e-pood Vesiroosi Butiik, kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid kaupade müügil ja ostmisel müügikeskkonna e-pood Vesiroosi Butiik vahendusel. 
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe Vesiroosi Butiik vahendusel kaupade turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Kasutustingimustega sh nendes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga tutvumine ja aktsepteerimine loetakse ostu sooritanud isiku (edaspidi Ostja) poolt kinnitatuks Ostja vormistatud tellimuse kinnitamisega. Sellega kinnitab Ostja, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Kasutustingimusi on Ostjal võimalik igal ajal salvestada ja taasesitada e-poe kodulehelt www.vesiroosibutiik.ee.
1.4. E-poel Vesiroosi Butiik on õigus kasutustingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.vesiroosibutiik.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.
1.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve summa laekumisest e-poe Vesiroosi Butiik arvelduskontole.
1.6. E-pood Vesiroosi Butiik säilitab Ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal.

2.Isikuandmete töötlemine

2.1. Kõik e-poe Vesiroosi Butiik tellimuste keskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ja säilitatavad andmed Ostja kohta ning andmed Ostja tellimuse kohta on konfidentsiaalsed ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
2.2. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik e-poe Vesiroosi Butiik kasutamiseks, Ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, müügilepingu täitmise tagamiseks, ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemise ning Ostjale tema nõusolekul pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmetena käsitleme Ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, kasutajanime ning aadressi ostetud kauba kättetoimetamiseks.
2.3. Eraldiseisva nõusolekuta on e-poel Vesiroosi Butiik õigus:
2.3.1. saata Ostjale e-poe Vesiroosi Butiik teenuste kasutamisega seonduvaid teateid sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
2.3.2 Ostja tehingu tõendamiseks salvestab e-poodi Vesiroosi Butiik sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh seitsme (7) kalendripäeva jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
2.4. Ostja isikuandmeid töötleb Kuldnepunkt OÜ (registrikood 12720030), Vesiroosi tee 12, Vaskjala küla, 75313 Harjumaa).
2.5. Ostmisel kasutatav krüptitud andmesidekanal Maksekeskusega tagab Ostja andmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, e-poel Vesiroosi Butiik ei ole neile ligipääsu.
2.6. E-pood Vesiroosi Butiik ei avalda, edasta ega müü Ostja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Ostja eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
2.7. E-pood Vesiroosi Butiik kasutab Ostja kontaktandmeid oma müüdavate kaupade kohta reklaami edastamiseks vaid juhul, kui Ostja on andnud selle kohta eelneva nõusoleku. Ostja võib igal ajal tasuta oma nõusoleku tagasi võtta, teavitades sellest e-poodi Vesiroosi Butiik saates e-poe mailile info@vesiroosibutiik.ee vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.
2.8. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata e-kiri e-poe mailile info@vesiroosibutik.ee või helistada numbril 56666153.

3. Kaupade ostmine ja e-poe Vesiroosi Butiik tehnilised etapid

3.1. E-poest Vesiroosi Butiik on võimalik osta neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi".
3.2. Ostja lisab kauba ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel nupu „Lisa ostukorvi“ klikkimist.
3.3. Ostjal on võimalik ostukorvis koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.
3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb Ostjal ostukorvis sisestada vajalikud andmed ning klikkida nuppu „Alustan tellimuse eest tasumist“.
3.5. E-pood Vesiroosi Butiik palub tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik olla, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.6. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast nupul „Tagasi kaupmehe juurde“ klikkimist.
3.7. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab e-pood Vesiroosi Butiik Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.
3.8. Kauba müügihind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse e-poe Vesiroosi Butiik poolt tellimuse hetkel kehtinud ja kuvatud müügihinda.

4. Hind ja kaupade eest tasumine

4.1. Kauba hind on toodud kauba kuvamiseks kasutataval müügikeskkonna toodetelehel ning sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
4.2. Kauba hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Ostja poolt valitud tarne-viisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
4.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse kaupade allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
4.4. E-poes Vesiroosi Butiik sooritatud ostude eest tasub Ostja 100% ettemaksuna.
4.5. Maksevahendajana kasutab e-pood Vesiroosi Butiik Maksekeskust. Maksekeskus vahendab Swedpanga, SEB, Nordea, Danske Banga, LHV Panga ning Krediidipanga pangalinkide kaudu tasumist.
4.6. Tellimuse kinnitamisel järel suunatakse Ostja Maksekeskuse keskkonda kus saab tellimuse eest tasuda.
4.7. E-poel Vesiroosi Butiik puudub ligipääs Ostja panga andmetele Maksekeskuse keskkonnas.

5. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

5.1. E-poel Vesiroosi Butiik on õigus e-poe vahendusel Ostjaga sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:
1) kaup on laost otsa lõppenud;
2) kauba hinda või omadusi on e-poes Vesiroosi Butiik valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.
5.2. Kui e-poel Vesiroosi Butiik ei ole võimalik e-poes esitatud Ostja tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.
5.3. Ostjal on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamisest, esitades e-poele Vesiroosi Butiik kirjaliku taganemisavalduse (postiga saates Ostja poolt allakirjutatud või e-kirjaga saates digiallkirjastatud).
5.4. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab e-pood Vesiroosi Butiik Ostja poolt teatatud kontakttelefonile või e-posti aadressile Ostjale saadetava teatega.
5.5. Ostja on kohustatud tagastama kauba 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Ostja on saanud kauba enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, hakkab taganemistähtaeg kulgema viimase paki Ostjani saabumise päevast.
5.6. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Ostja kõik kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
5.7. Tehingust taganemisel tagastab e-pood Vesiroosi Butiik Ostjale tema poolt tasutud summad, sh kauba Ostjale toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Ostja pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest e-poeni Vesiroosi Butiik.
5.8. E-poel Vesiroosi Butiik on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Ostja on kauba tagastanud või esitanud tõendi kauba tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele.
5.9. Kauba tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata terve kaup, millel on alles etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Ostjale väljastatud arve. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti). Tellitud kauba sobivuses on Ostjal lubatud veenduda samadel tingimustel ja tavade järgi nagu seda peetakse heaks tavaks kauplustes. Kui Ostja poolt on kauba müügipakend või kauba etiketid rikutud, tuleb Ostjal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine (ei kehti välisele postipakendile).
5.10. Kui pärast kauba tagastamist on e-pood Vesiroosi Butiik poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. 
5.11. Kui tagastatav kaup on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud e-poest Vesiroosi Butiik, on e-poel Vesiroosi Butiik õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga.
5.12. Tasaarvestamiseks saadab e-pood Vesiroosi Butiik Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile koos sellekohase nõudega 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest ja Ostja on kohustatud kauba väärtuse vähenemise hüvitama.
5.13. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja e-pood Vesiroosi Butiik vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
5.14. Tagastamisõigus ei kehti hügieenilistel kaalutlustel pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.

6. Kauba toimetamine Ostjale

6.1. E-pood Vesiroosi Butiik tarnib kaupa Ostjatele Eesti piires.
6.2. Kaubad tarnitakse Ostjale Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutava Omniva pakk pakiautomaat teenusena või Itella SmartPOST OÜ poolt pakutava pakiautomaadi teenusena.
6.3. Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Saadetise tasu on:
6.3.1. Omniva pakiautomaati 3.00 eurot;
6.3.2. Itella SmartPOST pakiautomaati 3.50 eurot.
6.4. Tellimuste korral, mille summa ületab 30 eurot, tasub kauba kohaletoimetamise kulud Ostjani e-pood Vesiroosi Butiik.
6.5. E-pood Vesiroosi Butiik täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Kauba kohalejõudmine Ostjani sõltub postiteenistustest. Orienteeruv kohalejõudmise aeg on 1-3 tööpäeva.

7. Pretensiooni esitamine

7.1. Kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab e-pood Vesiroosi Butiik kahe ( 2 ) aasta jooksul alates kauba Ostja poolt vastu võtmisest.
7.2. Kauba nõuetele mittevastavuse või kauba puuduste avastamisel kohustub Ostja sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama e-poodi Vesiroosi Butiik, saates vastava info e-posti aadressile info@vesiroosibutiik.ee või kirjalikult aadressile Vesiroosi 12, Vaskjala küla, Harjumaa, 75313.
7.3. Müügilepingule mittevastava või defektse kauba korral on Ostjal õigus nõuda e-pood Vesiroosi Butiik kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.4. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta kauba vastu või tagastada kaup e-pood Vesiroosi Butiik kulul.
7.5. Ostjal on õigus nõuda kauba ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning kauba eest tasutud summade tagasinõudmist, kui e-poel Vesiroosi Butiik ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või e-pood Vesiroosi Butiik ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või Ostjale tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
7.6. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral hüvitatakse Ostjale kauba eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. E-poel Vesiroosi Butiik on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Ostja on tema käes oleva kauba tagastanud või esitanud tõendi kauba tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.7. E-pood Vesiroosi Butiik ei vastuta müüdud kauba puuduste eest ega hüvita Ostjale tehtud kulutusi, mis on tekkinud, kui:
7.7.1. kaup on halvenenud või kahjustunud Ostja süül;
7.7.2. puudused on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise, sh hooldusjuhise mittejärgimise tõttu;
7.7.3. loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
7.7.4. Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
7.7.5. volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist;
7.7.6. puudub ostu sooritamist tõendav dokument.
7.8. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.
7.9. Juhul, kui Ostja ja e-pood Vesiroosi Butiik vahel on tekkinud erimeelsused kauba puuduste osas, on Ostjal õigus pöörduda pretensiooniga e-pood Vesiroosi Butiik poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. E-pood Vesiroosi Butiik vastab Ostja kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.
7.10. Juhul, kui Ostja ja e-pood Vesiroosi Butiik ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on vähemalt 30 eurot, on Ostjal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole ning üleeuroopaliselt Euroopa Liidu veebipõhisevaidluste lahendamise Online Dispute Resolution keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr. Tarbijavaidluste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
7.11. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda e-poe Vesiroosi Butiik asukohajärgsesse maakohtusse.

8. Vastutus

8.1. E-pood Vesiroosi Butiik vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab e-pood Vesiroosi Butiik ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. E-pood Vesiroosi Butiik ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida e-pood Vesiroosi Butiik ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.
8.3. E-poe Vesiroosi Butiik ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse.

 

Ostukorv

 x 
Sinu ostukorv on tühi.